Densitometria osoasă – DEXA

Absorbţiometria cu raze X de energie duală, denumită prescurtat DEXA (dual-energy x-ray absorptiometry) la nivelul coloanei vertebrale şi a şoldului este singura metodă validată în diagnosticul osteoporozei şi a riscului de fractură.

În funcţie de particularităţile anatomice, comorbidităţi, tratamente curente se pot măsura în scop diagnostic şi alte locuri anatomice: radius distal, corp total. Diferența de atenuare a două fascicule fotonice (generate de o sursă de raze X), având nivele de energie diferită, atunci când trec prin aria de interes, permite cuantificarea densității minerale osoase (DMO) pe unitatea de suprafață (g/cm2).

DEXA evaluează densitatea osoasă a unui pacient care este comparată cu valoarea medie statistică a densităţii osoase a unei populaţii de tineri sănătoşi de aceleaşi sex și rasă. Rezultatul este exprimat sub forma scorului T care reprezintă diferenţa dintre valoarea efectiv măsurată şi valoarea de referinţă din cadrul populaţiei aleasă ca martor exprimată în deviații standard (DS).

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în funcţie de scorul T, densitatea minerală osoasă (DMO) poate fi apreciată astfel:

– normală: scor T între +1 şi -1 DS,

– Pre-osteoporoza (anterior denumită osteopenie): scor T între -1 şi -2,5 DS,

– osteoporoza: scor T mai mic sau egal cu -2,5 DS,

– osteoporoza severă: scor T mai mic de -2,5 şi una sau mai multe fracturi de fragilitate.

Scorul Z se obține prin compararea DMO a unui individ cu DMO medie pentru aceeași vârstă, rasă și sex – se utilizează la copii, în suspiciunea de oseoporoză juvenilă, la femeile care menstruează și la bărbații < 35 ani.

Sharing Is Caring, Choose Your Platform!