Cum diagnosticăm gușa nodulară?

În zilele noastre, tehnicile avansate de imagistică ușor accesibile aduc o contribuție importantă la creșterea numărului de noduli tiroidieni de dimensiuni mici, asimptomatici diagnosticați. Patologia tiroidiană nodulară este mai frecvent asociată cu deficitul de iod si sexul feminin și prevalența acesteia crește odată cu vârsta. Malignitatea tiroidiană reprezintă îngrijorarea reală și, deși procentul său este încă mic, în jur de 7-15%, s-a raportat că a crescut în ultimii ani.

Cea mai eficientă și mai accesibilă metodă de caracterizare a leziunilor tiroidiene s-a dovedit a fi ultrasunetele de înaltă rezoluție iar importanța acesteia în diferențierea nodulilor non-maligni de cei canceroși este crucială. Au fost propuse mai multe scoruri imagistice, inclusiv un număr de parametri, pentru evaluarea riscului de cancer. Având în vedere prevalența importantă a nodulilor tiroidieni, multe orientări și lucrări și-au concentrat activitatea pe dezvoltarea celor mai bune strategii de evaluare a riscurilor si terapiilor, dar recomandările lor diferă ușor în anumite privințe.

Elastografia tiroidiană shear-wave servește ca un instrument valoros neinvaziv care măsoară duritatea țesuturilor. În zilele noastre elastografia tiroidiană devine indispensabilă pentru o mai bună diferentiere a nodulilor tiroidieni.

Vascularizația leziunilor tiroidiene prezintă un rol important în expansiunea tumorii, invazia și dezvoltarea metastazelor. Cu toate acestea, modelul Doppler rămâne controversat și nu este inclus în majoritatea sistemelor de notare utilizate în prezent. Este considerat extrem de dependent de dispozitiv și are un acord inter-observervațional slab. Adăugarea evaluării Doppler color în timp real 4-dimensional (4D) ca criteriu de suspiciune poate îmbunătăți algoritmul de stratificare a riscului.

Utilizarea puncției cu ac fin ghidate ecografic (FNA-fine needle aspiration biopsy) a scăzut numărul de intervenții chirurgicale inutile ale tiroidei. Procedura FNA este simplă și sigură, ușor practicabilă care a devenit azi un test diagnostic de referinţă în lumea întreagă.

Nodulii tiroidieni sunt asimptomatici de cele mai multe ori, indiferent de natura lor malignă sau benignă. Pentru diferențierea nodulilor maligni de cei benigni sunt necesare o anamneză și un examen fizic minuțios, precum și completarea acestora cu sono-elastografie tiroidiană sau uneori scintigrafie tiroidiană și, mai ales, de puncția-biopsia tiroidiană cu ac fin asistata ecografic, considerată „gold standard-ul” in identificarea nodulilor maligni.

Sharing Is Caring, Choose Your Platform!